Loading...
За нас 2024-02-01T15:35:41+02:00

 Нашата мисия е да предложим правилното решение!

BOMAR
PILOUS
AtonCut
Биметални ленти М42
Листове
Карбидни ленти
Kanefusa
Sul Corte

 

 

 

                                           

 

“АТОН ДД“ ООД изпълнява проект по процедура № BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Тук може да споделяте Вашите проблеми и решения

Сливен

ул. Стефан Караджа №5, склад 14

044 66 75 72