Електромотори

///Електромотори
Електромотори 2020-10-07T15:38:24+03:00

Електромотори

Изпратете ни Вашето запитване тук: info@aton.bg

Представлява сегмент от продукти, които нашата фирма ги продава успешно, разнообразна гама и конкурентни цени, което ни класира сред водещите доставчици на българския пазар. Ние предлагаме:

В конструктивен вариант чугун или алуминий, във всички варианти на монтаж.

Електродвигатели

Електродвигатели трифазни 2 полюса/3000 RPM

Електродвигатели трифазни 4 полюса /1400 RPM

Електродвигатели трифазни 6 полюса /900 RPM

Електродвигатели трифазни 8 полюса /750 RPM

Електродвигатели трифазни строителство B5

Електродвигатели трифазни строителство B14

Електродвигатели трифазни строителство B3

Електродвигателите, които най-често се използват в комбинация с редуктори, са електродвигатели с асинхронен променлив ток. Името асинхронен име идва от факта, че роторът не се върти точно със същата скорост на индуцираното магнитно поле, а при малко по-ниска скорост.

Асинхронните електродвигатели, могат да бъдат трифазни или монофазни; трифазните имат като основна характеристика момента на включване, т.е. стойността на въртящия момент, която двигателят може да достави при превключване от не работеща към работеща.

За да можете да проверите дали дадена команда за електродвигатели е правилна и точна, трябва да знаете:

За трифазен двигател:

 • мощност
 • брой на полюсите (обороти)
 • напрежение
 • честота: 50 Hz или 60 Hz (зависи от дестинация / страна на потребителя)
 • габарит (56, 63, 71, 80,100, 112, 132 и т.н.)
 • клас на изолация
 • степен на защита IP (IP 54, IP 55 и т.н.)
 • работа (S1 – непрекъснат, S3 – мигащ)

Могат да се появят и други характеристики, като: допълнителна вентилация, двоен вал, енкодер.

За монофазен двигател:

 • мощност
 • брой на полюсите (обороти)
 • напрежение
 • честота: 50 Hz или 60 Hz (зависи от дестинация / страна на потребителя)
 • габарит (56, 63, 71, 80,100, 112, 132 и т.н.)
 • клас на изолация
 • степен на защита IP (IP 54, IP 55 и т.н.)
 • работа (S1 – непрекъснат, S3 – мигащ)
 • характеристики на кондензатора

Двигатели с двойни обороти

Както трифазните, така и монофазните двигатели могат да бъдат произведени с двойна полярност: 2/4 полюса, 2/8 полюса, 4/8 полюса и т.н.

Тези двигатели позволяват функциониране при два различни оборота, в зависимост от последователността на полюсите, които функционират в определен момент. Двигатели две мощности / два оборота имат едно напрежение, връзката звезда / триъгълник не е възможна в техния случай.

Въпреки че дву-тактовите двигатели са стандартни по отношение на габарита и корпуса, няма стандартизация по отношение на силите, всеки производител има свой собствен диапазон на мощност. Важно е да споменем, че дву-тактовите двигатели имат двойна мощност, една за по-високи обороти на двигателя е една за по-ниска обороти, но функционирането се осъществява на една от двете стойности за мощност.

Двигатели със спирачка

Двигателите със спирачка са трифазни асинхронни двигатели с един или два оборота, които имат вградена електромагнитна спирачка в корпуса.

Двигателите със спирачка се използват за спиране при намаляване на скоростта, за да се спре цялата инсталация (всички части, които се въртят или се движат) за много кратко и повтарящо се време. Времето за спиране зависи от спирачния момент, който може да се регулира. Важно е обаче да се отбележи, че колкото по-голям е спирачният момент, толкова по-голямо е налягането върху частите, директно свързани към двигателя, особено върху редукторите за обороти.

При избора на двигателите със спирачка е необходимо да знаете следните данни:

 • спирачката е с директно или отделно захранване
 • ако захранването е директно, токът трябва да бъде зададен: постоянен или променлив ток
 • ако тока е постоянен (D.C.), трябва да е известно напрежението
 • ако е променлив ток (A.C.), трябва да се има предвид дали е трифазен или монофазен, както и съответното напрежение (ако двигателят е монофазен, има само опция за постоянен ток за спирачката)
 • ако захранването на спирачката е отделно, трябва да се има предвид дали е трифазно или монофазно, както и съответното напрежение
 • трябва да се зададе спирачния момент
 • други възможни нестандартни функции.