Лентоотрезни машини Pilous

///Лентоотрезни машини Pilous
Лентоотрезни машини Pilous 2022-11-15T13:24:47+02:00
lentootrezna-mashina

Ръчни отрезни машини Pilous

Отрезни машини до ф 130 мм. , професионален клас.

Гравитационни отрезни машини Pilous

Лентоотрезни машини, на които рамото слиза посреством гравитацията.

Хидравлично-гравитационни отрезни машини

Хидравлично вдигане и спускане на рамото;

Хидравлично – полуавтоматични отрезни машини Pilous

Лентоотрезна машина, която сваля рамото, прави сряз, пуска охлаждането и вдига рамото.

Автоматични лентоотрезни машини Pilous

Пълен автомат, добавен магазин и подаване.

Двуколони полуавтоматичи отрезни машини Pilous

Лентоотрезна машина, широк захват, полуавтомат.

Двуколонни автоматични отрезни машини Pilous

Лентоотрезна машина, широк захват, пълен автомат.

Смяна на лентата при всички модели Пилоус
Първи сряз
Опериране с машината
Запознаване с лентоотрезната машина Пилоус